Skip to content

Vrienden van

Word Vriend van de Stichting Wat Een Heerlijk land

Om alle evenementen betaalbaar te houden willen wij naast de sponsoring door bedrijven de actie “Vrienden van Stichting WEHL” starten. Je kunt jaarlijks voor een klein bedrag de Stichting een warm hart toedragen zodat je nog meer betrokken bent.

Als je VRIEND van Stichting  WEHL wordt ben je tot 1 maart 2019 verzekerd van kaarten voor de Zomercarnaval op vrijdag 24 mei en het foute Dorpsfeest op zaterdag 25 mei!!!

Jij ontvangt dan een lidnummer en kunt maximaal 2 kaarten voor de vrijdagavond EN voor de zaterdagavonden EN de passe partout bestellen en krijgt dan eenmalig € 2,50 korting.

Die kaarten blijven gereserveerd tot 1 maart voor jou als VRIEND.

Als je je aanmeldt als vriend van de stichting, dan gelden de volgende regels:

  • Je dient minimaal 18 jaar oud te zijn in het jaar van aanmelding vriend van Stichting Wat Een Heerlijk Land.
  • Iedereen dient zich persoonlijk aan te melden. Het is dus niet mogelijk om een heel gezin met één aanmelding in te schrijven.
  • Je kunt kiezen uit een jaarlijkse bijdrage van € 10,00 of € 15,00 of € 20,00 of € 25,00.
  • Het bedrag wordt jaarlijks in februari na vooraankondiging automatisch van jouw bankrekening afgeschreven

Mocht je nog een formulier willen hebben om te laten invullen door andere belangstellenden, dan kunt je dit downloaden aan de rechterzijde van de pagina.
Je kunt het na invullen mailen aan bestuur@stichtingwehl.nl
of in de bus doen op Beeksweg 3, Wehl.
Meld je hieronder digitaal aan als Vriend. Je ontvangt na aanmelding hiervan een bevestiging.

€10,-€15,-€20,-€25,-

Hierbij verklaar ik met bovenstaande machtiging akkoord te gaan*.

Hierbij verklaar ik bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld*.

Wij danken je voor de bijdrage en zien je graag terug bij een van onze evenementen.

Door verzending van dit formulier geeft U toestemming aan Stichting Wat Een Heerlijk Land om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar Uw bank om 1x per jaar een bedrag van Uw rekening af te schrijven wegens donateursbijdrage en aan Uw bank om 1x per jaar doorlopend een bedrag van Uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Wat Een Heerlijk Land. Als U het niet eens bent met deze afschrijving kunt U deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met Uw bank. Vraag Uw bank naar de voorwaarden.