Historie | Dorpsraad

Historie
De Stichting WEHL is in 2010 opgericht met een breed maatschappelijk doel, zoals uit de oprichtingsakte blijkt. In 2012 is de stichting langzamerhand in een slaapstand gekomen. In 2016 is de stichting weer actief geworden. Reden voor het actief worden was onder meer het organiseren van een herdenking voor het feit dat Wehl 200 jaar bij het Koninkrijk der Nederlanden hoorde. 
De omschrijving van de doelstelling is zodanig dat het organiseren van dergelijke festiviteiten mogelijk zijn om deze stichting daarvoor in te zetten. Het bestuur van de stichting is in 2016 ook aangepast en traden andere bestuursleden aan. 

Dorpsraad Wehl
De Dorpsraad Wehl heeft onder ander het doel het vergroten van de leefbaarheid van Wehl en Nieuw Wehl. Uit inventarisatie samen met de inwoners was een van de belangrijke wensen weer evenementen in het dorp te organiseren. Vanuit de dorpsraad werd een groep vrijwilligers bereid gevonden om die wens te bekijken. De nieuw op te zetten evenementencommissie haakte in 2016 direct aan bij het organiseren van de herdenking 200 jaar Wehl bij Nederland door de Oudheidkundige Vereniging Wehl.

 

Wehl 200 jaar
In 2016 is uitgebreid gevierd dat Wehl 200 jaar bij Nederland hoorde. Het werd een feest voor iedereen en de maand juni was vol met hoogtepunten voor Wehl met als afsluiting de tv-uitzending Zomer in Gelderland op 1 augustus.


Door deze festiviteiten bleek duidelijk de behoefte in Wehl om samen iets te organiseren en te vieren. Om die reden zijn het bestuur en leden van de Stichting WEHL ((Wat Een Heerlijk Land) , met enkele mutaties, bij elkaar gebleven om de aankomende jaren diverse evenementen te organiseren. En om op deze manier Wehl leefbaar te houden.

 

Vruchtbare samenwerking