Skip to content

Doel, beleid en strategie

De stichting WEHL (Wat Een Heerlijk Land) heeft sinds 2017 het doel om laagdrempelige activiteiten in de sfeer van recreatie, cultuur en uitvoeringen te organiseren in Wehl. Wehl is een dorp dat sinds 2005 is gefuseerd met Doetinchem. Wehl bestaat uit het dorp Wehl en dorpje Nieuw Wehl. Beide kernen hebben totaal bijna 7.000. De inwoners hebben behoefte aan meer sociale cohesie in het dorp. Door het laagdrempelig aanbieden van activiteiten probeert de stichting te voorzien in de geschetste behoefte. De door de stichting georganiseerde activiteiten worden goed tot zeer goed bezocht. De laagdrempeligheid streven we na door sponsoring en subsidie binnen te halen. Dat valt nog niet mee. De strategie die we naar de horecabedrijven uitstralen is om samen, met nadruk op dat samen, met de horeca activiteiten ten behoeve van de burger willen organiseren. Door met de gemeente in gesprek te gaan, met de horeca, met de verenigingen en andere stichtingen, proberen we meer lijn in de evenementen te krijgen. Laagdrempeligheid blijft een belangrijk uitgangspunt. Met dat uitgangspunt en het doel om de sociale cohesie te bevorderen zoeken we steun en financiering. De stichting is met nul Euro begonnen en op de bank staat een klein bedrag om direct kosten te voldoen. De stichting werkt hard aan een gezonde financiële basis. Verder wil de stichting WEHL kijken of niet een vorm van projectfinanciering kan ontstaan waarbij de stichting een bepaald subsidiebedrag jaarlijks mag inzetten voor het organiseren van evenementen en die ook mag verdelen onder Wehlse organisatoren. Verder wordt gekeken naar een model om te werken met leden die bij evenementen dan een gereduceerde toegang tot de activiteiten kunnen krijgen.

De stichting WEHL (Wat Een Heerlijk Land) heeft sinds vorig jaar het doel om laagdrempelige activiteiten in de sfeer van recreatie, cultuur en uitvoeringen te organiseren in Wehl. De inwoners hebben behoefte aan meer sociale cohesie in het dorp. Men moet zich thuis voelen bij de evenementen. Vandaar ons motto "Veur elk wah Waehls". Met o.a het dorpsfeest en Rondje om de Kerk is daar een mooi begin mee gemaakt.