Doel, beleid en strategie

De stichting WEHL (Wat Een Heerlijk Land) heeft sinds 2017 het doel het bevorderen van de leefbaarheid en verbondenheid tussen de mensen van onze gemeenschap. Door het organiseren & begeleiden van evenementen. En dan voor iedereen, jong en oud. Vandaar het motto “Veur elk wah Waehls”.

Wehl is een dorp dat sinds 2005 is gefuseerd met Doetinchem. Wehl bestaat uit het dorp Wehl en dorpje Nieuw Wehl. Beide kernen hebben totaal bijna 7.000. De inwoners hebben behoefte aan meer sociale cohesie in het dorp. Door het laagdrempelig aanbieden van activiteiten probeert de stichting te voorzien in de geschetste behoefte. De door de stichting inmiddels georganiseerde activiteiten worden goed tot zeer goed bezocht. De laagdrempeligheid streven we na door sponsoring en subsidie binnen te halen. De strategie die we naar de horecabedrijven uitstralen is om samen, met nadruk op dat samen, met de horeca activiteiten ten behoeve van de burger willen organiseren. Door met de gemeente in gesprek te gaan, met de horeca, met de verenigingen en andere stichtingen, proberen we meer lijn in de evenementen te krijgen. De stichting is met nul Euro begonnen en op de bank staat nu een klein bedrag om direct kosten te voldoen. De stichting werkt hard aan een gezonde financiële basis. Ook probeert zij via het werven van Vrienden van Stichting Wehl, tegen een jaarlijks gering bedrag, meer binding te krijgen met de Wehlse bevolking en om zo meer funding te krijgen.